ข้อกำหนดในการให้บริการ

ขอขอบคุณที่ใช้ Custaga Analytics

เมื่อเรากล่าวถึง ”บริษัท”, “เรา”, “ของเรา”, “พวกเรา”, ”บริการ” หรือ ”ให้บริการ” ในนี้ เราหมายถึงCustaga Analytics

หมายเหตุ: ข้อกำหนดในการให้บริการต่อไปนี้ใช้กับ Custaga Analytics Cloud เท่านั้น และไม่ใช้กับ Custaga Analytics Self-Hosted ซึ่งจะจัดเก็บบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องใช้ข้อกำหนดในการให้บริการของเรา

เราอาจปรับปรุงข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ในอนาคต เมื่อใดก็ตามที่เราเปลี่ยนแปลงนโยบายอย่างมีนัยสำคัญ เราจะประกาศการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในบล็อกของเราด้วย

เมื่อคุณใช้บริการของเราทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการครั้งล่าสุด ว่าถูกต้องสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคตของเรา และคุณลักษณะทั้งหมดที่เราเพิ่มในบริการของเราในแต่ละครั้ง อาจมีบางครั้งที่เราไม่ได้ใช้หรือบังคับใช้สิทธิ์หรือเงื่อนไขในข้อกำหนดในการให้บริการ การทำเช่นนั้นไม่ถือว่าเราสละสิทธิ์บทบัญญัติในข้อนั้นๆ โดยข้อกำหนดเหล่านี้มีข้อจำกัดความรับผิดของเรา ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูล (DPA) ของเราภายใต้กฎระเบียบคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของประเทศไทย (PDPA) ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้

หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ โปรดอย่าใช้บริการนี้ การละเมิดข้อกำหนดใดๆ ด้านล่างอาจส่งผลให้บัญชีของคุณถูกยกเลิก นี่ถือเป็นคำบอกกล่าวโดยกว้างซึ่งหมายถึงคุณต้องให้ความไว้วางใจเราอย่างมาก และเราพยายามอย่างยิ่งเพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากคุณโดยการเปิดเผยให้คุณทราบว่า เราคือใคร เราทำงานอย่างไร และเปิดรับคำติชมของคุณ

เงื่อนไขบัญชีผู้ใช้งาน

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของบัญชีและรหัสผ่านของคุณ Custaga Analytics ไม่สามารถและจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ จากการที่คุณไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันด้านความปลอดภัยนี้ 

คุณต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณ (แม้โดยบุคคลอื่นที่มีการเข้าสู่ระบบภายใต้บัญชีของคุณ)

คุณไม่สามารถใช้บริการของเราเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือละเมิดกฎหมายในเขตอำนาจศาลของคุณ

คุณต้องระบุชื่อ-นามสกุลที่ถูกต้องและที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องเพื่อดำเนินการสมัครให้เสร็จสมบูรณ์

คุณต้องเป็นบุคคล เราไม่อนุญาตให้ใช้บัญชีที่ลงทะเบียนโดยบอทหรือวิธีการอัตโนมัติใดๆ

เงื่อนไขการชำระเงิน, การคืนเงิน, การอัปเกรดและดาวน์เกรด

สำหรับการทดลองใช้ฟรี เราจะอธิบายระยะเวลาการทดลองใช้เมื่อคุณสมัครใช้งาน เราจะไม่ขอบัตรเครดิตจากคุณ และเช่นเดียวกับลูกค้าที่ชำระค่าบริการของเรา เราจะไม่ขายข้อมูลของคุณ หลังจากช่วงทดลองใช้เสร็จสิ้น คุณต้องชำระเงินล่วงหน้าเพื่อสามารถใช้บริการของเราต่อไป หากคุณไม่ชำระเงิน เราจะระงับบัญชีและคุณจะไม่สามารถเข้าถึงได้จนกว่าคุณจะชำระเงินดังกล่าว หากบัญชีของคุณถูกระงับเป็นเวลา 60 วัน เราจะจัดลำดับเพื่อทำการยกเลิกบัญชีโดยอัตโนมัติ

หากคุณอัปเกรดจากการทดลองใช้ฟรีเป็นแผนชำระเงิน เราจะเรียกเก็บเงินจากคุณทันทีและรอบการเรียกเก็บเงินของคุณจะเริ่มในวันที่อัปเกรด

ลูกค้าที่ชำระเงินจะถูกเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิตหรือ PayPal ขึ้นอยู่กับความต้องการของพวกเขา

จำนวนการดูหน้าเว็บที่ซื้อในแผนชำระเงินต้องใช้ในระหว่างระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง หากสิ้นสุดระยะเวลาหน้าเว็บคงเหลือที่ไม่ได้ใช้จะถูกริบ

คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมสำหรับการเข้าชมที่เพิ่มขึ้นเป็นครั้งคราว และจะไม่มีค่าธรรมเนียมนอกเหนืออื่นๆและบัตรของคุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินโดยไม่คาดคิด ในกรณีที่จำนวนการดูหน้าเว็บเกินแผนการชำระเงินที่คุณเลือกเป็นเวลาสองเดือนติดต่อกัน เราจะติดต่อคุณเพื่ออัปเกรดเป็นแผนบริการที่สูงขึ้นในเดือนถัดไป คุณจะมีเวลาสองสัปดาห์ในการตัดสินใจ คุณสามารถตัดสินใจที่จะดำเนินการต่อด้วยแผนที่สูงขึ้นหรือยกเลิกบัญชีของคุณ ณ ขณะนั้น

คุณสามารถอัปเกรดหรือดาวน์เกรดในระดับแผนได้ทุกเมื่อภายใต้การตั้งค่าบัญชีของคุณ การดาวน์เกรดแผนของคุณอาจทำให้คุณสมบัติหรือความจุของบัญชีของคุณสูญเสียไป โดย Custaga Analytics จะไม่รับผิดใดๆในการสูญเสียดังกล่าว 

กระบวนการชำระเงินของเราดำเนินการโดย……………… ซึ่งจะให้บริการลูกค้าในการสอบถามข้อมูล และการคืนค่าธรรมเนียมทั้งหมดจะรวมภาษี ค่าธรรมเนียม หรืออากรที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษี เราจะจัดเก็บภาษีเหล่านั้นในนามของหน่วยงานจัดเก็บภาษีและนำส่งภาษีไปยังหน่วยงานดังกล่าว 

ค่าธรรมเนียมที่ชำระในที่นี้ไม่สามารถขอคืนได้

การยกเลิกและยุติการใช้งาน

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิกบัญชีของคุณอย่างเหมาะสม การส่งอีเมลเพื่อยกเลิกบัญชีของคุณไม่ถือเป็นการยกเลิก คุณสามารถดูคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการยกเลิกบัญชีของคุณได้ที่นี่ เรามีวิธีการยกเลิกแบบง่ายๆ โดยไม่มีข้อสงสัย

หากคุณยกเลิกบริการก่อนสิ้นสุดรอบระยะเวลาชำระเงินในปัจจุบัน การยกเลิกของคุณจะมีผลเมื่อสิ้นสุดรอบบิลปัจจุบัน และคุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินอีก และสถิติทั้งหมดของคุณจะไม่สามารถเข้าถึงได้อีกจากบริการนี้ภายหลังครบกำหนดชำระเงิน และภายใน  60 วันหลังจากนั้นสถิติทั้งหมดจะถูกลบออกจากข้อมูลสำรองเราอย่างถาวรและเราไม่สามารถกู้คืนข้อมูลนี้

คุณสามารถเลือกที่จะลบบัญชีและสถิติเว็บไซต์ทั้งหมดของคุณได้ทุกเมื่อ และสถิติทั้งหมดของคุณจะถูกลบอย่างถาวรทันทีเมื่อคุณลบบัญชีจาก Custaga Analytics

เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยุติบัญชีของคุณและปฏิเสธการใช้บริการบางส่วนและทั้งหมดในปัจจุบันหรือในอนาคตไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ได้ตลอดเวลา การยุติบริการดังกล่าวจะส่งผลให้มีการปิดใช้งานหรือลบบัญชีของคุณหรือการเข้าถึงบัญชีและสถิติไซต์ของคุณ Custaga Analytics ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการแก่บุคคลใดก็ตามไม่ว่าด้วยเหตุผลใดได้ตลอดเวลา เรากำหนดข้อกำหนดนี้เพื่อกล่าวถึงในเชิงสถิติจากเว็บไซต์นับพันในการบริการของเราซึ่งอาจมีอย่างน้อยหนึ่งเว็บไซต์ที่ทำแปลกปลอม

การละเมิดทางวาจา ทางกาย ทางลายลักษณ์อักษรหรืออื่นๆ (รวมถึงการข่มขู่ว่าจะละเมิดหรือตอบโต้) ต่อลูกค้าผู้ใช้บริการ พนักงานบริษัท หรือเจ้าหน้าที่ อาจส่งผลให้บัญชีถูกยกเลิกทันที

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงบริการและราคา

เราขอสงวนสิทธิ์ได้ตลอดเวลาและเป็นครั้งคราวในการแก้ไขหรือยุติเป็นการชั่วคราวหรือถาวรในส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการโดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้

บางครั้งเราอาจเปลี่ยนโครงสร้างราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ของเรา เมื่อเราทำเช่นนั้น เรามักจะยกเว้นลูกค้าที่มีอยู่จากการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น อย่างไรก็ตาม เราอาจเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงราคาสำหรับลูกค้าปัจจุบัน หากเราทำเช่นนั้น เราจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน และจะแจ้งให้คุณทราบตามที่อยู่อีเมลที่บันทึกไว้ และเราอาจโพสต์ประกาศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในบล็อกของเราหรือบริการที่ได้รับผลกระทบ

Custaga Analytics จะไม่รับผิดต่อคุณหรือต่อบุคคลที่สามจากการแก้ไข การเปลี่ยนแปลงราคา การระงับหรือการหยุดให้บริการ 

คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับข้อความและเนื้อหาอื่นๆ ที่คุณส่ง เผยแพร่ ส่งผ่าน อีเมล หรือแสดงบน ผ่าน หรือกับการบริการ

เราไม่ได้รับสิทธิเรียกร้องทางทรัพย์สินทางปัญญานอกเหนือจากเนื้อหาที่คุณได้มอบให้กับบริการนี้ โดยสิทธิในข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมดยังคงเป็นของคุณ

คุณสามารถให้คำติชม คำแนะนำ และแนวคิดเกี่ยวกับบริการแก่เรา คุณตกลงว่าเราเป็นเจ้าของสิทธิ์ทั้งหมดในการใช้และรวบรวมความคิดเห็นที่คุณให้ไว้ไม่ว่าในทางใดก็ตาม รวมถึงการปรับปรุงและแก้ไขบริการในอนาคต โดยไม่ต้องชำระเงินหรือแสดงที่มาให้คุณทราบ

คุณต้องไม่แก้ไขเว็บไซต์อื่นเพื่อแอบอ้างเป็นนัยว่ามีความเกี่ยวข้องกับ Custaga Analytics รูปลักษณ์และความรู้สึกของบริการเป็นลิขสิทธิ์ของ Custaga Analytics และสงวนลิขสิทธิ์ “Custaga Analytics” โลโก้ของ Custaga Analytics และผลิตภัณฑ์หรือชื่อบริการหรือสโลแกนอื่นๆ ที่แสดงบนบริการเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท และห้ามคัดลอก ลอกเลียนแบบ หรือใช้ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก บริษัทหรือผู้ถือเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้อง และคุณตกลงที่จะไม่ผลิต ทำซ้ำ คัดลอก ขาย ขายต่อ หรือใช้ประโยชน์จากส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ การใช้บริการ หรือการเข้าถึงบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจากบริษัท

ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ

เราใช้มาตรการหลายอย่างเพื่อปกป้องและรักษาความปลอดภัยในข้อมูลของคุณผ่านการสำรองข้อมูล ความซ้ำซ้อน และการเข้ารหัส เมื่อคุณใช้บริการของเราเพื่อวัดสถิติเว็บไซต์ของคุณ Custaga Analytics จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมของคุณ คุณไว้วางใจเราในข้อมูลไซต์ของคุณ และเราให้ความสำคัญกับการไว้วางใจนั้น โดยคุณตกลงว่า Custaga Analytics อาจประมวลผลข้อมูลของคุณตามที่อธิบายไว้ในนโยบายข้อมูลและจะไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น 

คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงที่จะจัดการข้อมูลของอีกฝ่าย ดังนี้ (i) กฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด; และ (ii) มาตรการความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยที่เพียงพอต่อการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลของอีกฝ่าย

คุณเป็นเจ้าของสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และความสนใจในข้อมูลเว็บไซต์ของคุณทั้งหมด เราไม่ได้รับสิทธิ์จากคุณในข้อมูลเว็บไซต์ของคุณ เราไม่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลจากเว็บผู้ใช้ และเราไม่ใช้ข้อมูลเชิงลึกด้านพฤติกรรมเพื่อขายโฆษณา เราจะไม่รวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลใด ๆ และเราจะไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้เยี่ยมชมของคุณ เมื่อใช้ Custaga Analytics คุณจะเป็นเจ้าของและควบคุมข้อมูลเว็บไซต์ของคุณทั้งหมด 100% เราจะไม่ขายหรือแบ่งปันข้อมูลไซต์ของคุณกับบุคคลที่สาม

คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด รวมถึงข้อบังคับความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลทั้งหมด

คุณตกลงที่จะไม่ใช้บริการเพื่อส่งข้อมูลที่ละเอียดอ่อนไปยังบริษัทที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลซึ่งอาจก่อให้เกิดปัจจัย, ความรุนแรง หรืออันตรายร้ายแรง หรือส่งผลกระทบต่อบริษัท เจ้าของข้อมูลใดๆ หรือบุคคลที่สาม ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลบัตรเครดิต หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขประจำตัวที่ออกโดยรัฐบาล ข้อมูลบัญชี ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์แบบเรียลไทม์ และข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ (PII)  PII คือข้อมูลที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตน ติดต่อ หรือระบุตำแหน่งบุคคลได้โดยตรง

เงื่อนไขทั่วไป

การใช้ Custaga Analytics ถือเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว บริการนี้มีให้บนพื้นฐาน “ตามที่เป็น” และ “ตามที่มี” เราใช้เวลาในการทำงานกับแอปพลิเคชันของเราอย่างจริงจัง โดยสามารถเยี่ยมชมหน้าสถานะของเราเพื่อดูสถานะการบริการของเราได้ 

เราออกแบบบริการด้วยความใส่ใจ โดยอิงจากประสบการณ์ของเราเองและประสบการณ์ของลูกค้าที่แบ่งปันเวลาและข้อเสนอแนะ อย่างไรก็ตาม ไม่มีบริการใดที่ถูกใจทุกคน เราไม่รับประกันว่าบริการของเราจะตอบสนองความต้องการหรือความคาดหวังของคุณได้อย่างเฉพาะเจาะจง

เรายังทดสอบคุณสมบัติทั้งหมดของเราอย่างละเอียดก่อนจัดส่ง เช่นเดียวกับซอฟต์แวร์ใดๆ บริการของเราย่อมมีข้อบกพร่องบางอย่าง เราติดตามข้อบกพร่องที่รายงานถึงเราและทำงานตามลำดับความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัว ข้อผิดพลาดที่รายงานอาจไม่ได้รับการแก้ไขทั้งหมด และเราไม่อาจรับประกันได้ว่าการบริการทจะปราศจากข้อผิดพลาดอย่างสมบูรณ์

การสนับสนุนด้านเทคนิคจะส่งให้ทางอีเมล การตอบกลับอีเมลเป็นไปตามความเหมาะสม โดยจะไม่มีการรับประกันระยะเวลาในการตอบกลับ

เราในฐานะบุคคลสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณเพื่อช่วยคุณในการร้องขอการสนับสนุนที่คุณทำ และเพื่อรักษาและปกป้อง Custaga Analytics จะรับรองความปลอดภัยของข้อมูลและบริการโดยรวมของคุณ

เราใช้ผู้ขายภายนอกเพื่อจัดหาฮาร์ดแวร์ พื้นที่จัดเก็บ การประมวลผลการชำระเงิน และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นสำหรับการใช้บริการ คุณสามารถดูรายชื่อทั้งหมดได้ที่นี่

ความรับผิด

เรากล่าวถึงความรับผิดตลอดข้อกำหนดเหล่านี้ แต่รวมทั้งหมดไว้ในส่วนนี้:

คุณเข้าใจอย่างชัดแจ้งและตกลงว่า Custaga Analytics จะไม่รับผิดทางกฎหมายหรือในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือต่อบุคคลภายนอกสำหรับความเสียหายไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือโดยบังเอิญ การสูญเสียผลกำไร ความเสียหายพิเศษ ผลสืบเนื่อง การลงโทษ หรือความเสียหาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายจากการสูญเสียกำไร ค่าความนิยม การใช้งาน ข้อมูล หรือการสูญเสียที่จับต้องไม่ได้อื่นๆ (แม้ว่าบริษัทจะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว) อันเป็นผลมาจาก: (i) การใช้หรือการไม่สามารถใช้บริการ; (ii) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสินค้าและบริการทดแทนซึ่งเป็นผลมาจากสินค้า ข้อมูล ข้อมูลหรือบริการใด ๆ ที่ซื้อหรือได้รับหรือข้อความที่ได้รับหรือธุรกรรมที่ป้อนผ่านหรือจากบริการ; (iii) การเข้าถึงหรือแก้ไขการส่งข้อมูลหรือข้อมูลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต; (iv) ข้อความหรือพฤติกรรมของบุคคลที่สามในบริการ; (v) หรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดในการให้บริการนี้หรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดสัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อไม่ว่าจะเชิงรุกหรือเชิงรับ) หรือทฤษฎีความรับผิดอื่นใด

กล่าวอีกนัยหนึ่ง: การเลือกใช้บริการของเราหมายความว่าคุณกำลังเดิมพันกับเรา หากการเดิมพันไม่ได้ผล นั่นขึ้นอยู่กับคุณ ไม่ใช่เรา โดยเราพยายามอย่างยิ่งที่จะเดิมพันอย่างปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ผ่านการจัดการธุรกิจอย่างรอบคอบ การลงทุนด้านความปลอดภัย โครงสร้างพื้นฐาน และความสามารถพิเศษ และโดยทั่วไป หากคุณเลือกใช้บริการของเรา ขอบคุณที่วางเดิมพันกับเรา

ข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายไทย และศาลไทยจะมีเขตอำนาจในการรับฟังและตัดสินปัญหาทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นภายใต้หรือที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดในการให้บริการใดๆ โปรดติดต่อเรา

ปรับปรุงล่าสุด: 26 ธันวาคม 2022