เกี่ยวกับ

เกี่ยวกับ

Custaga Analytics เป็นโปรเจคเพื่อการพัฒนาเครื่องมือแบบเปิดสำหรับการวิเคราะห์เว็บไซต์ที่เป็นมิตรกับการเป็นส่วนตัวมากกว่า เรามีเป้าหมายในการลดการต้องเฝ้าระวังขององค์กรด้วยการพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์ทางเลือกที่ไม่แคร์อิทธิพลของโลกแห่งโฆษณาใด ๆ

Custaga ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกแผนชำระเงินหลายพันคน เรามีความเป็นอิสระแบบสิ้นเชิง เรามีชุดคำสั่งและมีการระดมทุนเอง เราได้รับการคุ้มครองทางกฏหมายจากเมืองเอสโตเนีย ในขณะที่ทีมงานของเราทำงานแบบระบบทางไกลที่ค่อนข้างยืดหยุ่น